A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Suç ve Ceza I ( Suç Bireyseldir )

Kategori Kategori: Makale | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Gündoğdu Gencer | 09 Mayıs 2014 08:46:51

Simon Wiesenthal adını bilmeyebilirsiniz. “Nazi Avcısı” olarak ta tanınan Wiesenthal, bugün Ukrayna sınırları içinde olan ve o zamanki Avusturya-Macaristan sınırları içinde bulunan Galiçya kırallığının Buczacz kentinde doğmuş olan Avusturyalı bir Yahudi idi. 2005 yılında, 96 yaşında Avusturya’da öldü. II. Dünya Savaşı patladığında mimarlık eğitimi almış olan Wiesenthal 31 yaşındaydı ve Lwów kentinde yaşıyordu. Savaş yıllarını Nazilerin toplama kamplarında geçirdi.

1947 yılında Avusturya’nın Linz kentinde Yahudi Tarihsel Belgeleri Merkezinin kurucuları arasında yer aldı ve 1961’de Viyana’da Yahudi Belgelendirme Merkezi’ni açtı. Wiesenthal ömrünü Nazi savaş suçlularını tespit etmeye, bulmaya ve cezalandırılmaları sağlamaya adamıştı. Bu ömür boyu çabanın suçluların bulunup cezalandırılmasından öte birkaç amacı daha vardı. Birincisi her suçun “bireysel” olduğunun vurgulanmasıydı. İkinci amaç “ben emir kuluydum, yalnızca verilen emri uyguladım” savunmasının mazeret olarak kabul edilemeyeceğini göstermekti. Üçüncüsü, ve belki de en önemlisi, aradan 40-50 yıl dahi geçmiş olsa er ya da geç suçun ve suçlunun ortaya çıkarılabileceğini göstererek bugün aynı konumda olanlara “ayağını denk al” mesajı vermekti. En çok bilinen “av”ı “nihai çözüm” olarak bilinen tüm Yahudileri yok etme planının önde gelen adamı Adolf Eichmann idi. Sahte bir isimle Arjantin’e kaçmış olan Eichmann 1960 yılında Wiesenthal’ın sağladığı bilgiler sayesinde İsrail’in Mossad (İstihbarat Servisi) ajanları tarafından kaçırıldı, İsrail’de yargılandı ve 1962’de idam edildi. Wiesenthal, Eichmann dışında 6 üst düzey Nazi’nin de yakalanmasında önemli bir rol oynadı. Alman ve Avusturya yasalarına göre 20 yıl olan zaman aşımının 5 yıl daha uzatılmasını sağladı. Wiesenthal uzun yıllar Dr Mengele’nin peşine düştü ama yakalamayı başaramadı. Dr Mengele toplama kamplarındaki insanlar üzerinde canlı canlı insanlık dışı deneyler yapan doktordu ve 1945 ertesi Güney Amerika’ya kaçmıştı. 1978’te çevrilen “The Boys from Brazil” filminde Laurence Olivier Wiesenthal’i, Gregory Peck te Mengele’yi canlandırmıştı.

8 Mayıs 1945’te Nazi Almanya’sının kayıtsız şartsız teslim oluşundan 6 ay sonra kurulan ve yaklaşık bir yıl görev yapan Uluslararası Askerî Mahkemesi tahmin edileceği gibi muzaffer devletlerin, ABD, SSCB, İngiltere ve Fransa’nın yargıç ve savcılarından oluşuyordu. Mahkemenin yasal dayanağı 8 Ağustos 1945’te bu 4 devletin Londra’da imzaladığı ve mahkemenin yetkilerinin “önemli savaş suçluları”nın yargılanmasıyla sınırlı olacağı anlaşmasıydı.

SUÇ BİREYSELDİR

Nuremberg’deki mahkemede 23 Nazi savaş suçlusu yargılandı, yargılananlardan 12’si idama mahkum edildi. Bunlardan Martin Bormann kaçmaya çalışırken vurulup öldürülmüş, Hermann Göring ise idamdan bir gün önce intihar etmişti. 10 üst düzey Nazi asılarak idam edildi. Diğer özel mahkemelerde 200 kişi yargılandı. Bunlar Dachau, Buchenwald, Flossenburg, Mauthausen, Nordhausen and Muehldorf toplama kamplarında görev yapanlardı. Belsen’deki mahkemede Auschwitz ve Bergen-Belsen toplama kamplarında görev yapan ve binlerce insana işkence yapmaktan ve öldürmekten sorumlu Nazi’ler yargılandı, birçoğu idam edildi. Ayrıca, geleneksel askerî mahkemelerde 1600 kadar daha küçük mevkilerdeki Naziler yargılandılar. Özetle, yaklaşık 2000’den az kişi yargılandı, bazıları aklandı, bazıları çeşitli hapis cezaları aldı, bazıları da idam edildi.

Wiesenthal’in Nazi avcılığından ve savaş sonrası mahkemelerden neden söz ediyorum? Almanya’nın 1932 seçimlerinde Nazi Partisi yüzde 37.3, 1933 seçimlerinde yüzde 43.9 oy almıştı. 1933’te Almanya’nın nüfusu 65 milyondu. Yâni, 1933’te yaklaşık 28 milyon Alman şu ya da bu nedenle Nazi Partisini desteklemişti. Kendisi de Adolf Hitler gibi Avusturyalı olan Wiesenthal ne 65 milyonluk Alman halkını veya Avusturya halkını ne de bu 28 milyonu hedef almadı. Savaş galipleri de 2000 kadar üst görevliyi yargılamakla yetindi.

Ermeni olayları halâ tartışılıyor. Başbakan Erdoğan taziyelerini bildirdi. Bir 30 yıl kadar geriye gidelim. Yıl 1915. I. Dünya Savaşı tüm şiddetiyle devam etmekte. Müttefikler Çanakkale Boğazını geçip Winston Churchill’in o sarhoş küstahlığıyla “bir hafta sonra Istanbul’da çayımızı içeceğiz” diyerek başlattığı Çanakkale savaşı. (Avustralya’da Anzac Day olarak anılan) 25 Nisan 1915’te başlayan ve yaklaşık 9 ay süren Çanakkale savaşında ölü ve yaralı sayısı resmî rakamlara göre şöyleydi:Bundan daha dört ay önce ise Enver Paşa’nın kara kışta çılgınca giriştiği Sarıkamış harekâtında bozguna uğrayıp 60,000 askerin çarpışarak değil de açlık, hastalık ve soğuktan donarak ölmesinde Ruslara destek olan ve ikmal kıtalarının yolunu kesen Ermeni tugaylarının da payı olduğunu biliyoruz.

Ermenilerin “soykırım günü” olarak andıkları (Çanakkale savaşının başlangıcından bir gün öncesi) 24 Nisan 1915 Osmanlı devletinin Istanbul’da 250 Ermeni aydını ve toplum önderlerini tutukladığı gündür. Ardından 27 Mayıs 1915 günü çıkarılan tehcir (zorunlu göç) yasası sonucu Osmanlı kaynaklarına göre 422.758, Ermeni iddialarına göre ise milyonlarca Ermeni Suriye çöllerine zorla göç ettirilmiş ve Ermeni iddialarına göre 1.5 milyon Ermeni hayatını kaybetmiştir.

23 Mayıs 1915'te 4. Ordu Komutanlığına bir şifre gönderen Talat Paşa, boşaltılmasını istediği yerleri şu şekilde belirtmiştir:
1. Erzurum, Van ve Bitlis vilâyetleri;
2. Maraş şehir merkezi hariç olmak üzere Maraş sancağı;
3. Halep Vilâyetinin merkez kazası hariç olmak üzere İskenderun, Beylan (Belen), Cisr-i Şugur ve Antakya kazaları dahilindeki köy ve kasabalar;
4. Adana, Sis (Kozan) ve Mersin şehir merkezleri hariç olmak üzere Adana, Mersin, Kozan ve Cebel-i Bereket sancakları.
Buna göre; Erzurum, Van ve Bitlis'ten çıkarılan Ermenilerin, Musul'un Güney kısmı ile Zor sancağı ve Merkez hariç olmak üzere Urfa sancağına; Adana, Halep, Maraş civarından çıkarılan Ermenilerin ise Suriye vilâyetinin doğu kısmı ile Halep vilâyetinin doğu ve güneydoğusuna nakledilecekleri kararlaştırılmıştır.

Bugün, olaylardan neredeyse 100 yıl sonra Ermeni tehciri ile ilgili tartışmalar süregelmektedir. Ermeni tehcirinin soykırım olmadığını savunan Türk tezine göre Osmanlı, bir yandan Çanakkale’de savaşırken öte yandan Ruslardan destek alarak Müslüman (o dönemde etnisite ayırımı yoktu) köylerini basıp Müslüman halkı öldüren Ermeni çeteleri nedeniyle tehcir uygulamış, Ermeni tezine göre ise bu, kasıtlı bir soykırım girişimi oluşturmuştur.

1919’da Sultan Vahdettin’in başlattığı Divan-ı Harb 130 yüksek düzey İttihat ve Terakkiciyi yargıladı ve Teşkilât-ı Mahsusa’nın (bugünkü MİT) Ermenileri yok etme planı olduğu savıyla Enver, Talat ve Cemal üçlüsünün yanı sıra parti temsilcisi Dr Nazım’ı gıyaplarında idama mahkûm etti. Bu âdil bir yargılama mıydı, değil miydi, İngilizlerin zoruyla mı yapıldı, tartışılabilir, ancak sorumluların yargılanması ilkesi açısından doğru bir yaklaşımdı. Ayrıca, İngilizlerin olayla ilgili olarak Malta’da kurduğu mahkemede 120 kişi yargılanmış ve İngiliz Kraliyet Başsavcılığı 29 Temmuz 1921 günü “takipsizlik” hükmü vererek “kanıt yokluğu” nedeniyle Malta’da tutuklu bulunan Türkler için “kovuşturmaya yer olmadığını” belirtmişti.

Şimdi, soykırım oldu mu, olmadı mı tartışmasına girişecek değilim. Benim üzerinde durmak istediğim nokta başka. Faşist diktatör Hitler’in başta Yahudiler olmak üzere “untermenschen” (alt insan) olarak nitelendirdiği Slavları, Çingeneleri, eşcinselleri soykırıma uğrattığı tartışmasız bir gerçektir. Belki Hitler I. Dünya Savaşı sonrası Almanya’nın 1921 Versay anlaşmasıyla yaklaşık (bugünkü değeriyle) 442 milyar dolar tazminat ödemeye mahkûm edilmesinde Yahudi bankerlerin payı olduğuna inanıyordu ama hedef o bankerler değil, tüm Yahudiler oldu. Sarıkamış’ta Ermeni tugayları Osmanlı’nın bozgununa katkıda bulunduysa da ceremesini Anadolu’da bununla uzaktan yakından ilgisi olmayan Ermeni yurttaşlar çekti. Ermeni tehciri İttihat ve Terakki Partisinin baştaki adamlarının kararıyla olduysa da bundan tüm Osmanlı Devleti ve şimdi de Türkiye Cumhuriyeti suçlanır oldu. Vietnam’da nasıl VietCong’a destek sağladığından “kuşkulanılan” köyler ve köylüler yakılıp yıkıldıysa Türkiye’de de PKK’ye destek verdiğinden “kuşkulanılan” köyler yakıldı, boşaltıldı, köylüler öldürüldü. Vietnam’daki vahşetten ne kadar sıradan bir Amerikan vatandaşını suçlayamazsak, Türkiye’de yapılanlardan da sıradan bir Türk vatandaşı sorumlu tutulamaz. 1968’de Vietnam’da My Lai köyünde yaklaşık 500 sivili öldürmekle suçlanan, birisi tümgeneral Samuel W. Koster, olmak üzere 14 kişi 1971’de Amerika’da Divan-ı Harb’de yargılandı. Tüm Amerikan ordusu karalanmadı, çünkü: .... yazının devamı

SUÇ BİREYSELDİR.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: 10 / 3 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar


Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum YazınKalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    Türbülans vakaları iklim değişikliği etkisi mi?
Dünyanın gözü kulağı Ortadoğuda: İran-İsrail gerilimi tırmanıyor.
İsrail, Gazze'de yardım konvoyunu hedef aldı: Biri Avustralyalı 7 kişi öldürüldü
DEVLET-ULUSTAN FEDERASYONA, ekitap
Dünyada altın madenciliği nasıl yapılıyor, kazalar ne kadar yaygın?

MİLLİLER DE
YENİDEN UMUD IŞIĞI
"ALO NACİ, BURASI PARİS: HALK CEPHESİ KURULUYOR DUYDUN MU?"
Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin'i tanıma kararı aldı.
AFP'den SADAT iddiası: Nijer'e bin paralı asker gönderildi.

Türkiye'de açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
Tayland esrarı yeniden yasaklıyor.
İstanbul kirada Avrupa’nın lideri
Türkiye AB’nin 6 milyar Euro mülteci yardımını nasıl harcadı, AB Sayıştayı’nın eleştirileri neler?
Yoksulluk sınırı bir yılda 24 bin TL arttı.

Fahri Kiamil
İki annenin başlattığı akıllı telefon karşıtı hareket çığ gibi büyüdü
Afganistan'da onlarca arkeolojik alan buldozerle yıkılarak yağmaya açıldı.
Franz Kolschitzky: Viyana Kuşatması'ndan Kalan Kahveleri Değerlendiren Girişimci
Kış güneşi arayan Britanyalıların adresi Türkiye

"İNEK BAYRAMI" ekitap
Dünya tarihini şekillendiren 6 içecek türü
Taş Kağıt Makas Oyunu (Jan Ken Pon)
"DUHOK KONUŞUYOR" ekitap
ENTERNASYONAL

KİBİRLİ GÜÇ ZEHİR - ERDEMLİ BİLİM PANZEHİR
KARARLILIK - KİŞİSEL ALTYAPI
TARİHSEL KİŞİLİK
TARİHSEL İNSAN
SÜREÇ VE TARİHSEL ÖZNE

'Yeşil İslam' Endonezya'yı iklim çöküşünden kurtarabilir mi?
İsviçreli kadınlar AİHM'de görülen iklim değişikliği davasında zafer kazandı.
Yorgun dünya artık yavaş dönüyor
Avustralya’daki dev yosun ormanlarını yapay zekâ koruyor
2023'te sıcaklık rekoru kırıldı

Apple otomobili ABD'de üretime bir adım daha yaklaştı.
Yaşgünün Kutlu Olsun James Webb Uzay Teleskobu
Su ve deterjan olmadan çalışan bir çamaşır makinesi
Akıl okuyabilen robot tasarladılar
Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik , Metaverse, Sanal Uzay Nedir?

Otizmin arkasından Neandertaller çıktı.
Beynimiz uykuda geleceği tahmin etmeye çalışıyor.
Bilim insanı Matthieu Juncker ekosistemi gözlemlemek için ıssız adada 8 ay tek başına kalacak.
Beynine çip takılan kişinin düşünceleri 25 dakika boyunca okundu.
14 Mart Pi Günü, Günün Kutlu Olsun Pi !

Haberleri takip etmeyenlerin sayısı artıyor…
İstanbulluların %44'ü kıt kanaat geçiniyor
Türkiye artık yabancılar içinde ucuz değil…
2023'te 282 milyon insan açlık yaşadı.
Servet dağılımı adaletsizliği: Türkiye'de %1’lik kesim servetin %40’ını alıyor

GÜZİN'LE
GEÇİTKALE'DEN GELİYORDU...
GENÇ BİR YAZARA BİRKAÇ TAVSİYE
DEĞİŞİYOR, YOKSULLAŞIYOR
“KİRAZ ZAMANI” SERÇELER, KİRAZ AĞACIMIZ, RAZZİA

Çarpık Eğitim
Ziyafet
Kim Aptal, Kim Akıllı
SİVAS
SAMSUN

Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..
Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi


kose yazarlari En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar


Basa git