A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Bağnazlığın Bilinçdışı Kökeni

Kategori Kategori: Kul / Özerk Benlik | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Prof. Dr. M. Orhan Öztürk | 28 Mayıs 2009 13:46:36

Ülkemizin siyasal, kültürel ortamında en güncel sorunlardan biri olan bağnazlık (taassup, fanatizm) ruhbilimsel açıdan yeterince incelenmemiştir. Türkçe Sözlükte bağnaz kimse şöyle tanımlanmaktadır: "Bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başka bir düşünce ve inanışa karşı olan".

Kanımca, bu tanımdaki “aşırılık ve başkalarının düşüncelerine karşı olma” bağnazlığın kavramsal içeriğini yeterince açıklamıyor. Bağnaz kişide aşırı ölçüde bağlanma ve başka düşünce ve inanışa karşı olma yanında, kendi düşüncesi, inancı ile rahat olamaması ve başkaları ile sürekli savaşım içinde olması vardır.  Örneğin bir kişi, eşcinselliğe karşı olabilir; böyle cinsel bir yaşam biçimini kendisi, çevresi için uygun görmeyebilir. Bu görüşünü de açıkça belirtebilir. Bu kişi başkalarının yaşamına, düşüncelerine, eğilimlerine karşı olsa bile, onlara karışmadığı sürece bağnaz sayılamaz.  Ama sık sık eşcinselliğe takılsa, alay etse, onu bunu eşcinsel diye damgalasa, tutup eşcinsellerle savaşım derneği kurarak  eşcinsel avına çıkıp, eşcinselleri yok etme tutkusunu taşısa, burada bağnaz bir inanışın ve tutumun olduğunu söyleyebiliriz.
 
Bağnazlığın en yaygın, en tehlikeli türleri  ırkçılık, siyasal ülkücülük, (örneğin faşizm, komünizm gibi), dincilik, ahlakçılık ile ilgili olanlardır.  Eski çağlardan beri  bağnazlığın en yaygın olarak dincilik, ırkçılık, ahlakçılık alanlarında olduğunu görürüz.  Bağnaz dinci, kendisi gibi inanmayanları düşman sayar, onların inanışlarının, yaşam biçimlerinin değiştirilmesi, değiştirilemezse yok edilmeleri gerektiğini savunur.  Bağnaz ırkçı ayrı ırktan olanlara karşı önyargılı duygular besler, düşmanca girişimleri olur.  Bağnaz dincilik, bağnaz ırkçılık yüzünen tarih boyunca çok savaşlar olmuş, çok insan birbirini öldürmüştür.
Gerçek bir inanışı olmadığı halde varmış gibi görünen, dinsel, ahlaksal inançları sömürü konusu yapan politikacıları, yazarları, medya pazarcılarını bağnazlık içinde saymıyorum. Onların ruhsal yapıları olsa olsa yağmacılar, dolandırıcılar, çıkarcılar, sahteciler kümesinde incelenebilir ki buradaki konumuzun dışında kalırlar.
         
Bağnazlık ve benlik özerkliği:
İnandığımız şeylerin doğruluğu-yanlışlığı konusunda soru sormak, gerçeği aramak, başka tür inançlar üzerinde inceleme, araştırma yapmak, ancak özgür, özerk düşünebilen bireylerin işi olabilir.  Nurullah Ataç, “Bağnaz, kendi kendine düşünmeyen adamdır” demişti. Bağnaz insan bir inanışa, bir ülküye bağlanırken bu inanışta özerk düşünme, eleştirme, soru sorma, tartışma yoktur.  Bu, kişinin benlik özerkliğini yitirmesi, kendisini bir kul, bir köle gibi belli bir inanışa, ülküye, kişiye, kuruluşa teslim etmesidir. Özerk kişiliği olan insanın değişik düşünceleri, inanışları inceleyebilme, sorgulayabilme, eleştirebilme, seçim yapabilme yetisi vardır. Bağnaz kişide ise kişilik böyle bir seçimi yapabilecek düzeyde gelişmemiştir.   
 
Özerk benlik gelişmesini önleyen etkenler arasında, çocuğun doğal araştırma, öğrenme, girişim eğilimlerini kısıtlayan, daha çok korkuya dayanan bastırıcı eğitim büyük yer alır. Böyle bir eğitimin etkisi ile çocuklar, giderek aşırı bağımlı, soru sormayan, kendi yeteneklerine, öz güçlerine güvenmeyen, kendinden büyüklere boyun eğen kişiler olarak yetişirler.  Yalın anlamda bunlar,   kul benlik yapısını benimsemiş kişilerdir.  Bağnaz kişilerin, yetkenin (otoritenin) istediği doğrultuda ağır saldırgan davranışlara, acımasız eylemlere kolayca sürüklenebilmelerinin nedeni kişiliklerinde özerklik duygusundan yoksun olmalarıdır.  Örneğin, Sivas olaylarında, insanları acımasızca diri diri yakanlar çevrede olan bitenleri ve kendi eylemlerini duyunç (vicdan)  süzgecinden geçirmemişler, özeleştiri yapamamışlardır. Bağnazlığın katı kalıbı ile birer robot gibi olmuşlar, böylece kendilerini kışkırtanların komutlarına uymuşlardır.  Bunları onaylayanlar da konulara  “inançların kutsallığı” gibi yüzeysel bir görüşle bakan, konuları incelemeyen, özeleştiri yapamayan, özerklik duygusundan yoksun kişilerdir.
 
Bağnazlığın altında yatan bilinçdışı güçler:
Bir inanışa bağlanan, bu inanışın buyruklarını yerine getirme zorunluluğunu duyan kişi neden başka tür düşünceleri, inanışları tehlikeli olarak algılamaktadır?  Neden kişi kendi inanışı ile barışık, rahat değildir? Bu kişi kendi dürtüsel yaşamında neyi denetim altında tutmaya çalışmaktadır?  Örneğin, eşcinselliğe karşı olduğunu söyleyen ve eşcinselliğe karşı savaş açan kişinin, eşcinsel avına çıkmasına neden olan nasıl bir bilinçdışı eğilim olabilir?
 
Bu soruların yanıtlarını insan davranışının bilinçdışı kökenlerini inceleyen ruhçözümleme (psikanaliz) dizgesinde bulabiliriz. Bağnaz kişinin asıl savaşımı bilinçli olarak ayırımına varamadığı, yani kendi içindeki bilinçdışı nitelikte olan dürtülere karşıdır.  Kendi düşünceleri, inanışları ile bir türlü rahat edemeyip ayrı türden düşünceye, inanışa savaş açan bağnaz kişi kendi bilinçdışı dürtülerine karşı kendini korumaktadır. Kişi, bilinçli olarak ayırt edemediği bilinçdışı eğilimlerle savaşırken, benliğinde gene bilinçdışı olan iki düzeneği (mekanizma) kullanmaktadır: Yadsımak (inkar) ve başkalarına yansıtmak. İçindeki yasak dürtülere karşı kendini koruyabilmesi, kendini temize çıkarabilmesi için dışarıda kendisine düşmanlar yaratmak zorundadır.  Böylelikle bir dava adamı da olmakta, hatta kimi kesimlerde bir fedai, bir kahraman olarak görülebilmektedir.
 
Bir örnek verelim: Gözle zina yapılabileceğine inanan, bütün kadınların örtünmesinin zorunlu olduğunu düşünen, örtünmeyenleri baştan çıkarıcı, “ahlaksız” olarak değerlendiren, onlara karşı savaş açan bağnaz kişi, kendi içindeki dürtülerin, isteklerin baştan çıkarıcı gücünden korkmakta; bu istekleri, dürtüleri başkalarına yansıtmakta, başkalarını suçlamaktadır.   Böyle bir kişi sanki “bende zina yapmak eğilimleri yok, ama kadınlarda var, kendimizi onlardan korumak için onların örtünmesi gerekir, çünkü kötülük bende değil onlardadır” gibi yadsıma ve yansıtma düzenekleri ile başkalarını suçlayarak kendini temize çıkarmaktadır. Bunu bir olgu örneği ile açıklamak isterim:
 
69 yaşında yüksek kan basıncı ve beyin damar hastalığı olan bir erkek, evde kapı arkasında temizlikçi kadını sıkıştırırken karısı ve kızı tarafından görülüyor. Ömrü boyunca doğruluk, dürüstlük simgesi olarak bilinen  adam iki gün süresince yemeden içmeden kendini evde bir odaya kapatıyor. Üçüncü gün odadan çıktığında yaşıt olan karısının kendisini aldattığını söylemeye başlıyor, onu hiçbir yere bırakmıyor.  O derece bir kıskançlık oluşuyor ki  geceleri geleceğine inandığı karısının sevgilisini vurmak için yastığının altında tabanca saklıyor.  Bu hastada beyin rahatsızlığı nedeniyle cinsel dürtülerini denetleme gücünün zayıfladığı, bu yüzden kendisi için çok utanılacak bir eyleme giriştiği, ardından büyük  utanç ve suçluluk duygusu ile önce yadsıma (ben kötü bir şey yapmam), sonra yansıtma (karım yapıyor) düzenekleri ile kendini savunduğu anlaşılıyor.
 
Benzer biçimde, bağnaz ırkçı, büyük olasılıkla kendi içindeki belirsiz, dengesiz kimliğini, aşağılık duygularını ırkçılığa sarılarak yüceltmeye çalışmaktadır.  Plajda mayo giyen kadını, sahnedeki bale sanatçısını giyiminden ötürü ahlak dışı sayan bağnaz ahlakçılar, aslında kendi içlerindeki bilinçdışı kötülükleri başkalarına yansıtıyorlar ve kendilerini temiz olarak algılıyorlar. Kadının örtünmesini bağnazca zorlayan erkek ya da kadın, aslında kendi içindeki baştan çıkma, çıkarma eğilimlerine karşı önce yadsıma savunmasına başvurmakta ("ben baştan çıkarıcı değilim"), başkalarına yansıtarak ("kadınlar ya da erkekler baştan çıkarlar, baştan çıkarırlar, kadınları örterek hem onları hem erkekleri koruyorum") türünden bir yansıtma ve akla uydurma (rasyonalizasyon) yapmaktadır.  
 
Özetle, bağnaz kişi, bilinçdışındaki sapkın dürtülerine karşı kendisini sürekli denetim altında tutma zorunluluğunu duymaktadır. Sanki kişiliğinin bir parçası ile baştan çıkmaya, çıkarılmaya, baştan çıkarmaya yatkın bir kişidir. Bu savunma düzeneklerinin aşırı örnekleri paranoyada görülür.  Paranoyaya eğilimli kişi kendi içindeki kini, hıncı başkalarına yansıtarak 'düşmanlarım var, beni izliyorlar, beni yok edecekler' türünden sanrılara kapılır. Bağnaz insanın aşırı inancı gibi paranoid kişinin sanrıları da katıdır, süreklidir; mantıksal tartışma ile değiştirilemez. 
 
Bağnazlığın kökenleri kuşkusuz yalnızca bilinçdışı dürtülere, çatışmalara bağlanamaz .  Bilinçdışı çatışma olmaksızın da, belli katı inançlara körü körüne bağlanması insanlara öğretilebilir.  Kin, hınç dolu ailelerde, aşırı ırkçı, dinci (her inançlı kişi aşırı dinci değildir) topluluklarda uygulanan sürekli baskıcı, yönlendirici eğitimin etkisi ile çocuklara bağnazlık aşılanabilir. Ülkemizde sayıları hızla çoğalan bağnaz gençlerin çoğu devletin de desteği ile bu tür  eğitim kurumlarında yetişmektedir.
 
Bağnazlığın kökeninde yatan bilinçdışı sapkın dürtülere karşı oluşturulan bilinçdışı savunmaların ve gördükleri baskıcı, aşırı yönlendirici eğitimin etkisi altında özerklikten yoksun, kul benlikli, bağımlı; fakat saldırgan, katı kişilikler oluşur.  Bunlar kendilerine uymayanları ya da karşı olanları kolayca düşman bilirler; onlara karşı bir dayanışma, bir güç birliği oluştururlar. Bağnazlar arasındaki bu dayanışma ve güç birliği kötü yöneticilerin elinde, örneğin Nazi Almanyası'nda, örneğin Sivas olaylarında olduğu gibi, toplumları büyük felaketlere sürükleyebilir. 
 
Bağnazlığı önlemenin tek yolu laik bir toplum düzeninde sormaya, araştırmaya, eleştirmeye, tartışmaya açık, bilime, sevgiye dayalı eğitimdir.    
 
28 Temmuz 1994 CUMHURİYET

 

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar


Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum YazınKalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    Dünyanın gözü kulağı Ortadoğuda: İran-İsrail gerilimi tırmanıyor.
İsrail, Gazze'de yardım konvoyunu hedef aldı: Biri Avustralyalı 7 kişi öldürüldü
DEVLET-ULUSTAN FEDERASYONA, ekitap
Dünyada altın madenciliği nasıl yapılıyor, kazalar ne kadar yaygın?
Afganistan: Aktivistlerden kadınlar için online dergi

AB, Türkiye'ye verdiği mülteci fonunun nasıl harcandığını öğrenemiyor.
Avustralya Dışişleri Bakanı Wong: Filistin'i tanımaya hazırız.
İngiltere'de polis, silah ruhsatı almak isteyenlerin eşleriyle de mülakat yapmaya başladı.
Beterin beteri var!
Sağ popülistler ilk kez AB Parlamentosu'nun kontrolünü ele geçirebilir…

Yoksulluk sınırı bir yılda 24 bin TL arttı.
Türkiye son 20 yılda faize 563 milyar dolar ödedi
Uber Avustralya'da taksi şoförlerine 178 milyon ABD dolar tazminat ödeyecek
Çin 2024 ekonomi hedeflerini açıkladı
Almanya'daki Türk doktor sayısı 2 bin 600'ü geçti

Fahri Kiamil
İki annenin başlattığı akıllı telefon karşıtı hareket çığ gibi büyüdü
Afganistan'da onlarca arkeolojik alan buldozerle yıkılarak yağmaya açıldı.
Franz Kolschitzky: Viyana Kuşatması'ndan Kalan Kahveleri Değerlendiren Girişimci
Kış güneşi arayan Britanyalıların adresi Türkiye

Dünya tarihini şekillendiren 6 içecek türü
Taş Kağıt Makas Oyunu (Jan Ken Pon)
"DUHOK KONUŞUYOR" ekitap
ENTERNASYONAL
REMZİ RAŞA’YI ANMAK İÇİN

KİBİRLİ GÜÇ ZEHİR - ERDEMLİ BİLİM PANZEHİR
KARARLILIK - KİŞİSEL ALTYAPI
TARİHSEL KİŞİLİK
TARİHSEL İNSAN
SÜREÇ VE TARİHSEL ÖZNE

'Yeşil İslam' Endonezya'yı iklim çöküşünden kurtarabilir mi?
İsviçreli kadınlar AİHM'de görülen iklim değişikliği davasında zafer kazandı.
Yorgun dünya artık yavaş dönüyor
Avustralya’daki dev yosun ormanlarını yapay zekâ koruyor
2023'te sıcaklık rekoru kırıldı

Apple otomobili ABD'de üretime bir adım daha yaklaştı.
Yaşgünün Kutlu Olsun James Webb Uzay Teleskobu
Su ve deterjan olmadan çalışan bir çamaşır makinesi
Akıl okuyabilen robot tasarladılar
Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik , Metaverse, Sanal Uzay Nedir?

Beynine çip takılan kişinin düşünceleri 25 dakika boyunca okundu.
14 Mart Pi Günü, Günün Kutlu Olsun Pi !
Tüm canlılar için en ideal sıcak
Avustralya’da 350 kişinin konuştuğu yeni bir dil gelişti
İnsanlık için küçük ama Türkiye için çok büyük bir adım

2023'te 282 milyon insan açlık yaşadı.
Servet dağılımı adaletsizliği: Türkiye'de %1’lik kesim servetin %40’ını alıyor
BM Raporu: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında soykırım suçu iddiası
Doğurganlık oranında 'büyük düşüş': Ülkelerin % 97'sinde nüfusun azalması bekleniyor
Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı: Avusturalya listenin 10., Türkiye 98. sırasında yer aldı.

GEÇİTKALE'DEN GELİYORDU...
GENÇ BİR YAZARA BİRKAÇ TAVSİYE
DEĞİŞİYOR, YOKSULLAŞIYOR
“KİRAZ ZAMANI” SERÇELER, KİRAZ AĞACIMIZ, RAZZİA
Enflasyon Rehberi

UCUZ ET
Hesap
---İST
SANDIK
TAKSİ DURAĞI

İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..
Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi
Dünyanın İlk Destan Kahramanı: Gılgamış


kose yazarlari En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar


Basa git