A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Bağnazlığın Bilinçdışı Kökeni

Kategori Kategori: Kul / Özerk Benlik | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Prof. Dr. M. Orhan Öztürk | 28 Mayıs 2009 13:46:36

Ülkemizin siyasal, kültürel ortamında en güncel sorunlardan biri olan bağnazlık (taassup, fanatizm) ruhbilimsel açıdan yeterince incelenmemiştir. Türkçe Sözlükte bağnaz kimse şöyle tanımlanmaktadır: "Bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başka bir düşünce ve inanışa karşı olan".

Kanımca, bu tanımdaki “aşırılık ve başkalarının düşüncelerine karşı olma” bağnazlığın kavramsal içeriğini yeterince açıklamıyor. Bağnaz kişide aşırı ölçüde bağlanma ve başka düşünce ve inanışa karşı olma yanında, kendi düşüncesi, inancı ile rahat olamaması ve başkaları ile sürekli savaşım içinde olması vardır.  Örneğin bir kişi, eşcinselliğe karşı olabilir; böyle cinsel bir yaşam biçimini kendisi, çevresi için uygun görmeyebilir. Bu görüşünü de açıkça belirtebilir. Bu kişi başkalarının yaşamına, düşüncelerine, eğilimlerine karşı olsa bile, onlara karışmadığı sürece bağnaz sayılamaz.  Ama sık sık eşcinselliğe takılsa, alay etse, onu bunu eşcinsel diye damgalasa, tutup eşcinsellerle savaşım derneği kurarak  eşcinsel avına çıkıp, eşcinselleri yok etme tutkusunu taşısa, burada bağnaz bir inanışın ve tutumun olduğunu söyleyebiliriz.
 
Bağnazlığın en yaygın, en tehlikeli türleri  ırkçılık, siyasal ülkücülük, (örneğin faşizm, komünizm gibi), dincilik, ahlakçılık ile ilgili olanlardır.  Eski çağlardan beri  bağnazlığın en yaygın olarak dincilik, ırkçılık, ahlakçılık alanlarında olduğunu görürüz.  Bağnaz dinci, kendisi gibi inanmayanları düşman sayar, onların inanışlarının, yaşam biçimlerinin değiştirilmesi, değiştirilemezse yok edilmeleri gerektiğini savunur.  Bağnaz ırkçı ayrı ırktan olanlara karşı önyargılı duygular besler, düşmanca girişimleri olur.  Bağnaz dincilik, bağnaz ırkçılık yüzünen tarih boyunca çok savaşlar olmuş, çok insan birbirini öldürmüştür.
Gerçek bir inanışı olmadığı halde varmış gibi görünen, dinsel, ahlaksal inançları sömürü konusu yapan politikacıları, yazarları, medya pazarcılarını bağnazlık içinde saymıyorum. Onların ruhsal yapıları olsa olsa yağmacılar, dolandırıcılar, çıkarcılar, sahteciler kümesinde incelenebilir ki buradaki konumuzun dışında kalırlar.
         
Bağnazlık ve benlik özerkliği:
İnandığımız şeylerin doğruluğu-yanlışlığı konusunda soru sormak, gerçeği aramak, başka tür inançlar üzerinde inceleme, araştırma yapmak, ancak özgür, özerk düşünebilen bireylerin işi olabilir.  Nurullah Ataç, “Bağnaz, kendi kendine düşünmeyen adamdır” demişti. Bağnaz insan bir inanışa, bir ülküye bağlanırken bu inanışta özerk düşünme, eleştirme, soru sorma, tartışma yoktur.  Bu, kişinin benlik özerkliğini yitirmesi, kendisini bir kul, bir köle gibi belli bir inanışa, ülküye, kişiye, kuruluşa teslim etmesidir. Özerk kişiliği olan insanın değişik düşünceleri, inanışları inceleyebilme, sorgulayabilme, eleştirebilme, seçim yapabilme yetisi vardır. Bağnaz kişide ise kişilik böyle bir seçimi yapabilecek düzeyde gelişmemiştir.   
 
Özerk benlik gelişmesini önleyen etkenler arasında, çocuğun doğal araştırma, öğrenme, girişim eğilimlerini kısıtlayan, daha çok korkuya dayanan bastırıcı eğitim büyük yer alır. Böyle bir eğitimin etkisi ile çocuklar, giderek aşırı bağımlı, soru sormayan, kendi yeteneklerine, öz güçlerine güvenmeyen, kendinden büyüklere boyun eğen kişiler olarak yetişirler.  Yalın anlamda bunlar,   kul benlik yapısını benimsemiş kişilerdir.  Bağnaz kişilerin, yetkenin (otoritenin) istediği doğrultuda ağır saldırgan davranışlara, acımasız eylemlere kolayca sürüklenebilmelerinin nedeni kişiliklerinde özerklik duygusundan yoksun olmalarıdır.  Örneğin, Sivas olaylarında, insanları acımasızca diri diri yakanlar çevrede olan bitenleri ve kendi eylemlerini duyunç (vicdan)  süzgecinden geçirmemişler, özeleştiri yapamamışlardır. Bağnazlığın katı kalıbı ile birer robot gibi olmuşlar, böylece kendilerini kışkırtanların komutlarına uymuşlardır.  Bunları onaylayanlar da konulara  “inançların kutsallığı” gibi yüzeysel bir görüşle bakan, konuları incelemeyen, özeleştiri yapamayan, özerklik duygusundan yoksun kişilerdir.
 
Bağnazlığın altında yatan bilinçdışı güçler:
Bir inanışa bağlanan, bu inanışın buyruklarını yerine getirme zorunluluğunu duyan kişi neden başka tür düşünceleri, inanışları tehlikeli olarak algılamaktadır?  Neden kişi kendi inanışı ile barışık, rahat değildir? Bu kişi kendi dürtüsel yaşamında neyi denetim altında tutmaya çalışmaktadır?  Örneğin, eşcinselliğe karşı olduğunu söyleyen ve eşcinselliğe karşı savaş açan kişinin, eşcinsel avına çıkmasına neden olan nasıl bir bilinçdışı eğilim olabilir?
 
Bu soruların yanıtlarını insan davranışının bilinçdışı kökenlerini inceleyen ruhçözümleme (psikanaliz) dizgesinde bulabiliriz. Bağnaz kişinin asıl savaşımı bilinçli olarak ayırımına varamadığı, yani kendi içindeki bilinçdışı nitelikte olan dürtülere karşıdır.  Kendi düşünceleri, inanışları ile bir türlü rahat edemeyip ayrı türden düşünceye, inanışa savaş açan bağnaz kişi kendi bilinçdışı dürtülerine karşı kendini korumaktadır. Kişi, bilinçli olarak ayırt edemediği bilinçdışı eğilimlerle savaşırken, benliğinde gene bilinçdışı olan iki düzeneği (mekanizma) kullanmaktadır: Yadsımak (inkar) ve başkalarına yansıtmak. İçindeki yasak dürtülere karşı kendini koruyabilmesi, kendini temize çıkarabilmesi için dışarıda kendisine düşmanlar yaratmak zorundadır.  Böylelikle bir dava adamı da olmakta, hatta kimi kesimlerde bir fedai, bir kahraman olarak görülebilmektedir.
 
Bir örnek verelim: Gözle zina yapılabileceğine inanan, bütün kadınların örtünmesinin zorunlu olduğunu düşünen, örtünmeyenleri baştan çıkarıcı, “ahlaksız” olarak değerlendiren, onlara karşı savaş açan bağnaz kişi, kendi içindeki dürtülerin, isteklerin baştan çıkarıcı gücünden korkmakta; bu istekleri, dürtüleri başkalarına yansıtmakta, başkalarını suçlamaktadır.   Böyle bir kişi sanki “bende zina yapmak eğilimleri yok, ama kadınlarda var, kendimizi onlardan korumak için onların örtünmesi gerekir, çünkü kötülük bende değil onlardadır” gibi yadsıma ve yansıtma düzenekleri ile başkalarını suçlayarak kendini temize çıkarmaktadır. Bunu bir olgu örneği ile açıklamak isterim:
 
69 yaşında yüksek kan basıncı ve beyin damar hastalığı olan bir erkek, evde kapı arkasında temizlikçi kadını sıkıştırırken karısı ve kızı tarafından görülüyor. Ömrü boyunca doğruluk, dürüstlük simgesi olarak bilinen  adam iki gün süresince yemeden içmeden kendini evde bir odaya kapatıyor. Üçüncü gün odadan çıktığında yaşıt olan karısının kendisini aldattığını söylemeye başlıyor, onu hiçbir yere bırakmıyor.  O derece bir kıskançlık oluşuyor ki  geceleri geleceğine inandığı karısının sevgilisini vurmak için yastığının altında tabanca saklıyor.  Bu hastada beyin rahatsızlığı nedeniyle cinsel dürtülerini denetleme gücünün zayıfladığı, bu yüzden kendisi için çok utanılacak bir eyleme giriştiği, ardından büyük  utanç ve suçluluk duygusu ile önce yadsıma (ben kötü bir şey yapmam), sonra yansıtma (karım yapıyor) düzenekleri ile kendini savunduğu anlaşılıyor.
 
Benzer biçimde, bağnaz ırkçı, büyük olasılıkla kendi içindeki belirsiz, dengesiz kimliğini, aşağılık duygularını ırkçılığa sarılarak yüceltmeye çalışmaktadır.  Plajda mayo giyen kadını, sahnedeki bale sanatçısını giyiminden ötürü ahlak dışı sayan bağnaz ahlakçılar, aslında kendi içlerindeki bilinçdışı kötülükleri başkalarına yansıtıyorlar ve kendilerini temiz olarak algılıyorlar. Kadının örtünmesini bağnazca zorlayan erkek ya da kadın, aslında kendi içindeki baştan çıkma, çıkarma eğilimlerine karşı önce yadsıma savunmasına başvurmakta ("ben baştan çıkarıcı değilim"), başkalarına yansıtarak ("kadınlar ya da erkekler baştan çıkarlar, baştan çıkarırlar, kadınları örterek hem onları hem erkekleri koruyorum") türünden bir yansıtma ve akla uydurma (rasyonalizasyon) yapmaktadır.  
 
Özetle, bağnaz kişi, bilinçdışındaki sapkın dürtülerine karşı kendisini sürekli denetim altında tutma zorunluluğunu duymaktadır. Sanki kişiliğinin bir parçası ile baştan çıkmaya, çıkarılmaya, baştan çıkarmaya yatkın bir kişidir. Bu savunma düzeneklerinin aşırı örnekleri paranoyada görülür.  Paranoyaya eğilimli kişi kendi içindeki kini, hıncı başkalarına yansıtarak 'düşmanlarım var, beni izliyorlar, beni yok edecekler' türünden sanrılara kapılır. Bağnaz insanın aşırı inancı gibi paranoid kişinin sanrıları da katıdır, süreklidir; mantıksal tartışma ile değiştirilemez. 
 
Bağnazlığın kökenleri kuşkusuz yalnızca bilinçdışı dürtülere, çatışmalara bağlanamaz .  Bilinçdışı çatışma olmaksızın da, belli katı inançlara körü körüne bağlanması insanlara öğretilebilir.  Kin, hınç dolu ailelerde, aşırı ırkçı, dinci (her inançlı kişi aşırı dinci değildir) topluluklarda uygulanan sürekli baskıcı, yönlendirici eğitimin etkisi ile çocuklara bağnazlık aşılanabilir. Ülkemizde sayıları hızla çoğalan bağnaz gençlerin çoğu devletin de desteği ile bu tür  eğitim kurumlarında yetişmektedir.
 
Bağnazlığın kökeninde yatan bilinçdışı sapkın dürtülere karşı oluşturulan bilinçdışı savunmaların ve gördükleri baskıcı, aşırı yönlendirici eğitimin etkisi altında özerklikten yoksun, kul benlikli, bağımlı; fakat saldırgan, katı kişilikler oluşur.  Bunlar kendilerine uymayanları ya da karşı olanları kolayca düşman bilirler; onlara karşı bir dayanışma, bir güç birliği oluştururlar. Bağnazlar arasındaki bu dayanışma ve güç birliği kötü yöneticilerin elinde, örneğin Nazi Almanyası'nda, örneğin Sivas olaylarında olduğu gibi, toplumları büyük felaketlere sürükleyebilir. 
 
Bağnazlığı önlemenin tek yolu laik bir toplum düzeninde sormaya, araştırmaya, eleştirmeye, tartışmaya açık, bilime, sevgiye dayalı eğitimdir.    
 
28 Temmuz 1994 CUMHURİYET

 

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar


Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum YazınKalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    Türkiye ve Arap ülkelerinde
DEPREM : Hangi ülke, ne yardım gönderiyor?
YAS...
YAKIŞMIYOR
İşte Millet İttifakı'nın 9 ana başlıklı Ortak Mutabakat Metni'nin önemli maddeleri

Katar Gate: AP'deki rüşvet skandalında Türkiye bağlantısı
73 YIL SONRA BİR 14 MAYIS DAHA
NATO'nun 31'inci üyesi Finlandiya
Avustralya’dan TikTok’a yasak geldi
Almanya: İş gücü göçünü kolaylaştıran yasa kabineden geçti

Acemoğlu: 15 yıl Türkiye için fırsat penceresi bunu harcarsa sonu trajik olur
AB Meta'yı 1,2 milyar euro para cezasına çarptırdı
55 bin kişiyi işten çıkararak yerine yapay zeka kullanacak
Dünyada gıda fiyatları 12 aydır düşerken; Türkiye'de 31 aydır yükseliyor
Türkiye Irak’a yaklaşık 1,5 milyar dolar tazminat ödeyecek

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda rekor bekleniyor
Rüya...
Kocaman bir aile gibi
Yeni Zelenda: 2009 sonrasında doğanlara sigara yasağı
Avrupa’nın ardından ABD’de maymun çiçeği virüsü alarmı

GREV HAKKI TARTIŞILIYOR, TANINIYOR
“İŞÇİLER SAHAYA İNMELİ”, BÜLENT ECEVİT’LE SÖYLEŞİ
KİTAPÇI RÜSTEM, PARİS: EMEKÇİDEN YANA ve FAHRİ KONSOLOS
Değerli Dost Aydınlık Yürek - HASAN MEYZİNOĞLU
“ŞAİR LÂFI”

Ana gibi yar, Anadolu gibi diyar olmaz
HÜMANİZMANIN KANITLANMASI
YABANCILAŞMA
GERÇEK FELSEFE
MADDE VE DÜŞÜNCE

2023-2027'de dünya genelinde rekor hava sıcaklıkları görülebilir
Okyanus sıcaklıkları rekor seviyede
BM'den uyarı: Deniz seviyesi rekor hızla yükseliyor
AB'nin enerji tüketiminde yenilenebilir kaynakların payı 2030'a kadar %42,5'e yükseltilecek
'Ekosistemi yeniden dengele': Dingoları ve şeytanları geri döndürme planı

Su ve deterjan olmadan çalışan bir çamaşır makinesi
Akıl okuyabilen robot tasarladılar
Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik , Metaverse, Sanal Uzay Nedir?
Apple'dan iPhone Uygulamalarına Dev Zam: 1 Dolarlık Uygulama 17 TL Oldu
Yapay Et Şirketi Üretime Hazırlanıyor

Eratosthenes MÖ 3. Yüzyılda dünya'nın çevresini nasıl ölçtü?
Leonardo da Vinci'nin annesi Çerkes bir köle
UÇAN KÜÇÜK ŞIRINGALAR
Kanser hücrelerini öldüren virüs hastalar üzerinde olumlu sonuç verdi
Çin'de havadaki Covid-19'u tespit eden maske geliştirildi

Gençlerin yüzde 63'ü Türkiye'den gitmek istiyor.
Modern köle sıralamasında Türkiye zirvede
Türkiye'de temelsiz yargılamalar devam etti
Türkiye’de çocuklar ekmek veya makarna ile besleniyorlar...
Türkiye yine

Demokrasinin yozlaşıp ayak takımının hakimiyet kurduğu rejim: Oklokrasi
“BİZE BİR SOSYALİST PARTİSİ LAZIM”
Mezopotamya’nın Ağıtları
KARGALAR, ÖRÜMCEKLER, LEYLEKLER VE DİĞERLERİ
1 MAYIS 1945

AT KOŞUMU
MEVSİMLER
HUKUK NEDİR?
GÜVENMEK
Tanrının Arabası

Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi
Dünyanın İlk Destan Kahramanı: Gılgamış
Antik Çağlarda Kendi Memleketlerine Karşı Savaşan Paralı Askerler
Sümer Atasözleri ve Özdeyişler
Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar


kose yazarlari En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar


Basa git