A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Laiklik ve Eğitim – IV -

Kategori Kategori: Laiklik ve Eğitim | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Gündoğdu Gencer | 23 Haziran 2016 21:44:22

Din temelli eğitimin alternatifi net olarak seküler eğitimdir. Laiklik ile sekülarizm aynı şeyler olmasa da bunu daha fazla kurcalayarak halkın kafasını karıştırmak yerine, Kemal Bey’in “anayasaya aykırı ama destekleyeceğiz” dediği gibi ikisi eş anlamlymış gibi davranıp laik eğitimden söz edelim.

Öncelikle özgür seçim yapacak yaşta olmayan çocuklara, bence 21 yaşının altındakilere din eğitimi vermek Ensar vakfındaki çocuklara yapılan tecavüzden daha büyük bir suçtur. Hele hele ana okulu ya da ilkokul çağındaki çocukların kafalarını cennetle cehennemle, yarılan denizlerle, şaraba dönüşen sularla, uçan atla bir gecede yüzlerce kilometre uçup geri dönme masallarıyla, şeytanlarla, meleklerle, cinlerle perilerle doldurmak geleceğin hastalıklı kuşaklarını yetiştirmenin reçetesidir. Geçenlerde bir haber vardı. Ufacık bir yavrucak annesine ölmek istediğini, çünkü gittiği okulda ölümün çok güzel bir şey olduğunun anlatıldığını söylüyor. Kanım dondu.

Seküler bir eğitim sisteminde çocuklara öğretilmesi gereken temel şeyler aslında çok fazla değil. Bir, her insanın, rengi, ırkı, inancı, cinsiyeti ne olursa olsun eşit olduğu, iki, her canlıya ve doğaya saygıyla yaklaşmak gerektiği, üç, belki de en önemlisi, kendisine yapılmasını istemediği şeyi başkasına yapmamasını, dört, kendisine söylenen her şeyi sorgulamasını, irdelemesini, sorgulamadan hiç bir şeye inanmamasını, beş, uygarlıkta yaratılan her şeyin temelinde insan emeği olduğunu, bunların en önemlilerinin de binyıllardan süzülüp gelen bilgilerin okunup özümsenmesi olduğunu, altı, kimseyi sömürmemesi ve kimseye de kendisini sömürtmemesi gerektiğini öğretmek… Bu kadar basit! Matematik, fizik, kimya, biyoloji falan bunlar hepsi bu ilkelerin ardından gelir. Atatürk’ün ancak 1937 yılında dillendirebildiği gibi ilkemiz “bu prensipler, gökten indiği sanılan kitapların dogmaları ile asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz” olmalıdır. Bu seküler bir yaklaşımdır ve bunun gerçekleşmesi ancak seküler eğitimle mümkündür.

Şimdi biraz Türkiye’de laikliğin tarihçesine biraz değinmek istiyorum. Elbette Atatürk laikliği temel bir ilke olarak Cumhuriyetin temeline koyan liderdir ama bunun tarihi daha eskilere dayanır. Ülkemizde "Laiklik" düşüncesini ilk kez tanımlayan ilk basımevi kurucusu Macar asıllı İbrahim Müteferrika'dır. 1730'larda Padişah I. Mahmut Müteferrika' ya "küffarın ekser zamanda galebesine ve ehl-i İslâmın mağlubiyetine sebep nedir? Araştır, bildir" buyurmuş. Müteferrika da "Milletlerin Düzeni Üzerine Düşünce Yolları" adlı eserinde başka nedenlerle birlikte şu noktayı da belirtmiştir: "Günümüzde artık devletler dinden ve gelenekten gelen esaslara göre değil, akıl ve bilim ilkelerine göre yönetilmektedir" demiştir. I. Mahmut buna ne denli kulak asmış, bilmyorum. Çünkü o yıllarda Arabistan’da Muhammed bin Abdülvahhab adlı bir adamın ortaya attığı bir dinî akım ortaya çıkmaya başlamıştı. Buna Osmanlı “Hariciler”, kendileri “Selefiler”, karşıtları da “Vehhâbiler” adını vermişti. Bunlar, Zâhiriyye, yani âyetleri kıssa olarak ya da mecazî anlamlarına göre yorumlamayıp olduğu gibi kabul eden bir mezhepten doğmuştur. Selefiler, “selef” yâni “önceden gelen” anlamıyla Muhammed ve 4 halife döneminde ne varsa ona bağlı kalmak gerektiğini savunur. Oysa İslam’ın altın çağı “selefler”in yaşadığı 7. Ve 8. Yüzyıllar değil, Arapların diğer uygarlıklarla temas ettiği 10., 11., 12. yüzyıllardır. O dönemde Türk-Unani-Hint-Arap-Çin-Bizans-Pers uygarlıklarını özümseyen İslam birçok alanda, özellikle matematik ve tıbda öncü konumuna geçmiştir. Bu dönem:

Beni özene bezene yaratan kim? Sen!
Ne yapacağımı da yazmışın önceden.
Demek günah işleten de sensin bana:
Öyleyse nedir o cennet cehennem?" diyen Ömer Hayyam’ın dönemi,

Menenjit, sekonder iltihap ve menenjitin ilk defa ayrı ayrı teşhisini yapan zatürrie, zatülcemp ve interkostal nevralji ve karaciğer apsesi ile, peritonitin, şarbon'un açıklamalarını yapan İbn Sina’nın dönemi,

Yine aynı dönemden Horasan’ın Rey kentinden Ebu Bekir er-Razi şöyle diyor: “Allah’ın verdiği akıl gücü ve adalet duygusu insanlar arasında düzeni sağlayak ve mutlu bir hayat gerçekleştirecektir, bunun için dine ve bir peygamberin rehberliğine gerek yoktur, Allah’ın insanlar arasından peygamber veya ruhani bir şahsiyeti üstün niteliklere donatarak imtiyazlı kılması ve insanlara mürşit olarak göndermesi O’nun hikmet, adalet ve merhametiyle bağdaşmayan bir durumdur, insanlar akıl ve diğer nitelikleri açısından eşit yaratılmış olduğundan üstün niteliklerle donatılmış imtiyazlı birinin varlığının bu eşitliği bozar, tarih boyunca devam eden savaşlar din farklılığından ileri gelmektedir, dolayısıyla insanlığı kurtarma iddiasıyla ortaya çıkan peygamberler insanlığın felâketini hazırlamıştır. Dönem El-Biruni’nin, İbn Hatib’in, Ali İbn Abbas’ın, Ebu'l-Kasım’ın, İbn Nefis'in, Ibn Rüşd’ün devridir. 1332 yılında Tunus da doğan ve sosyolojinin temellerini atan İbn Haldun’un devridir.

Ve bu aydın insanların hiç biri ceza görmemiş, idam edilmemiştir. “Kökten dinci” diye nitelendirilen Müslümanların dönmek istedikleri dönem hangisi acaba? İslamın bu aydınlık dönemi değil, 7. ve 8. Yüzyılda daha çöl ve kabile yaşamının dışına çıkmamış Arabistan döneminin İslamî normları, kurallarıdır.

Şimdi size iki din adamının sağlık ve tıb konusundaki görüşlerini aktaracağım: Birincisi: “Dünyevi ilaçlara, ot ve köklere inanmak, Allah'a karşı bir güvensizliği ifade eder. Eczacılık, her çeşit şekiller içinde, bu nevi iğfalkar sanat ve hareketlerden doğmuştur. İlâhî kudrete başvurma yerine, neden bir köpek gibi otlar; geyik gibi yılanlar; domuz gibi istakozlar; aslan gibi maymunlarla tedavi olmayı tercih ediyorsun?”

Bu da ikincisi: “Erkeğin tenasül uzvu için okunacaklar: Dört tertip vardır: 1. Tertip: Bakara Suresinin 260. Ayet-i kerimesinin bir kısmı bir miktar suya okunur. Sudan biraz alınıp cinsel uzva serpiştirilir, ve suyun kalanı içilir”.  Ne deniyormuş bu ayette? “İbrahim Rabbine: Ey Rabbim! Ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster, demişti.  Rabbi: dört tane kuş yakala, onları yanına al, sonra kesip parçala, her dağın başına onlardan bir parça koy.  Sonra da onları kendine çağır; koşarak sana gelirler, buyurdu”. Kuşlar?

Birincisi 2. Yüzyılda yaşamış Asuri Hıristiyan bir yobaza, Tatian’a ait. İkincisi ise Türkiye’de 21. yüzyılda halen hayatta olan bir yobaza… Çağ dışı denildiğinde neden öfkeleniyorlar ki?

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: 10 / 5 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar


Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum YazınKalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacaktır
YILMAZ GÜNEY’E DAİR ekitab
Dünya Sağlık Örgütü: Yeni Kovid-19 varyantı ölümleri arttırabilir.
Yazarlarımızdan Sevgili Aykut Yazgan’ı kaybettik
Yurt dışına göç eden Türk vatandaşları: 2022'de son 7 yılın rekoru kırıldı

Hollanda'da aşırı sağcı Wilders'in seçim zaferi
Avustralya ulusal dijital kimlik sistemine geçiyor
İsrail - Hamas çatışmasında savaş suçu işleniyor mu?
Türkiye’de 21 yılda 15 bini aşkın arazi, 289 bini aşkın konut ve işyeri yabancılara satıldı
FRANSA İKTİDAR CEPHESİ DERSLERİ HAL VE GİDİŞ: SIFIR

Birleşmiş Milletler’den 48 ülke için korkutan rapor
Daron Acemoğlu: Türk halkını zor günler bekliyor
Türkiye’de yıllık et tüketimi 10 kg dan az
Çin Alman otomobillerini tahtından ediyor.
Acemoğlu: 15 yıl Türkiye için fırsat penceresi bunu harcarsa sonu trajik olur

İçinden hiç tren geçmeyen Dalaman tren garı…
İngiltere'de yeni bir domuz gribi varyantının insandaki ilk vakası tespit edildi.
Gerçek insan değil ama ayda binlerce dolar kazanıyor
ANA(KADIN)LARIN SESİ
Dünya genelinde kanser vakalarında büyük artış

"DUHOK KONUŞUYOR" ekitap
ENTERNASYONAL
REMZİ RAŞA’YI ANMAK İÇİN
GREV HAKKI TARTIŞILIYOR, TANINIYOR
“İŞÇİLER SAHAYA İNMELİ”, BÜLENT ECEVİT’LE SÖYLEŞİ

Senede bir gün
SABİTESİZ GÖRECELİ OLABİLİR Mİ?
Ana gibi yar, Anadolu gibi diyar olmaz
HÜMANİZMANIN KANITLANMASI
YABANCILAŞMA

Türkiye, Avrupa’nın atık deposu mu?
Kuzey Denizi'nde sızıntı korkusu
AKBELEN ORMANI DİRENİYOR
Akbelen Ormanı'ndaki çevre direnişi
WMO aşırı sıcaklarda kalp krizi ve ölüm uyarısında bulundu

Yaşgünün Kutlu Olsun James Webb Uzay Teleskobu
Su ve deterjan olmadan çalışan bir çamaşır makinesi
Akıl okuyabilen robot tasarladılar
Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik , Metaverse, Sanal Uzay Nedir?
Apple'dan iPhone Uygulamalarına Dev Zam: 1 Dolarlık Uygulama 17 TL Oldu

Şempanzeler rakiplerine karşı savaş stratejileri kullanıyor.
Kazakistan'da 3.400 yıllık erken dönem Türk piramidi bulundu
Avustralya’da Dingolar “Neredeyse İnsan” statüsündeydi.
'Kayıp sekizinci kıta' Zelandiya ilk kez nasıl haritalandırıldı, sonuçları ne olabilir?
İnsanların ataları 'yeryüzünden silinme noktasına gelmiş olabilir'

Dünya cinsiyet eşitliği konusunda ne durumda?
Türkiye Avrupa’da lider, dünyada 14. Sırada
Türkiye'de su krizi araştırması yayımlandı
Suudi Arabistan yüzlerce göçmeni öldürdü
Yalan haberlere neden inanıyoruz?

ABİDİN DİNO PULU
Göbeklitepe'deki son keşifler ne anlama geliyor?
AYKUT YAZGAN’I OKUMAK
Megapik “Yeniden” adlı kitabın yazarı Dr. Meltem Hınçal ile bir söyleşi....
Mektub var, Ragip Duran’dan

HAŞHAŞİLER
Hangisi Yener
VİCDANIN VAR MI?
QUO VADİS
Irkçılığın eli barut ve benzin kokuyor, yüzü ölüm

Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi
Dünyanın İlk Destan Kahramanı: Gılgamış
Antik Çağlarda Kendi Memleketlerine Karşı Savaşan Paralı Askerler
Sümer Atasözleri ve Özdeyişler
Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar


kose yazarlari En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar


Basa git